VI VÄRNAR OM VÅRA KUNDER

Vi jobbar för att underlätta din vardag

Som kund hos oss

Vi ger dig en administration som levererar personlig omsorg med kvalité och service från hjärtat.

Våra kunder är för oss det viktigaste vi har. Det är för er vi finns och har skapat oss den kunskapen vi har. Vi vill vara delaktiga för att förbättra tillgänglighet i och utanför hemmiljön. Lycka Omsorg är fokuserade på att våra kunder ska känna sig så självständiga och delaktiga som möjligt. Målet är att vårt stöd ska upplevas så tillfredställande att ni kan leva ett liv utan hinder.

Vår framgång är när våra kunder är lyckliga och verkligen känner att vi bidrar till ett berikande liv med ökad livskvalité.

Kvalité är vårt främsta ledord och vi arbetar utifrån våra kunders hjälpbehov och förväntningar. Vi vill erbjuda var och en av våra kunder en så individanpassad omsorg som möjligt och våra kunder får avgörandet i alla frågor som rör hemtjänstens utformning.

Det är enkelt att välja oss som utförare

Vi erbjuder vård, omsorg och stöd av hög kvalitet. Vi vill vara tillgängliga för våra kunder och anhöriga. Därför erbjuder vi omvårdnadstjänster alla dagar kl 07-22.

Så här väljer du oss:

1

Ring Örebro kommun, Servicecenter 019-21 10 00

2

Uppge Lycka Omsorg som val av utförare

3

Ni blir kontaktade av Lycka Omsorg